Proyecto: BIGO Architects & Patricia Ketelsen y fotografia por Sergey Krasyuk